Вход и удостоверяване
Описва автентикацията с КЕП за работа със системата
Достъпът до информацията в ИСПИ от страна на лечебните заведения се осъществява първоначално посредством професионален КЕП (Квалифициран Електронен Подпис на управител), както и чрез упълномощени (чрез професионалния КЕП) персонални КЕП.

Вход в системата

За достъп до системата на ИСПИ може да бъде изпозлван всякакъв Уеб браузър.
След като посетите https://immustat.eu изберете Вход за ЛЗ. След като сте избрали КЕП (вижте Въпроси и отговори) , с който се удостоверявате, преминавате към началния екран на ИСПИ.
Диалог за избор на КЕП
След успешна автентикация, попадате на стартовия екран, в който се показва:
  • Името на лечебното заведение или институция, с която Вашия КЕП е свързан;
  • ЕИК (Булстат) и РЗИ кода на ЛЗ;
  • Името Еи от Вашия КЕП.
Към днешна дата (31/07/2021) на Спешните центрове и РЗИ са присвоени служебни РЗИ кодове. Именно те следва да присъстват във файловете-отчети (първа колона), а не реалните.
Начален екран (данни за ЛЗ)

Упълномощаване на други потребители

От екрана Потребители можете да упълномощявате други потребители.
Създаването на нови потребители е възможно след като, от меню потребители изберете бутона + (плюс), показан на картинката. След натискате на бутон + (плюс) имате възможност да посочите ЕГН на упълномощеното от вас лице.
Така лицето, което сте упълномощили може да подава данни, чрез негов личен КЕП. Упълномощените лица нямат право от своя страна да упълномощяват други, също така нямат право да виждат другите потребители на системата за дадено лечебно заведение.
Към днешна дата не е възможно едно и също лице да бъде упълномощено от две различни лечебни заведения.