Отчитане - принципи

Описва стъпките по обработка на отчетите
Отчитането (подаване на данни) се извършва при следните принципи:

Качване на файл

Подаване на файл с данни. За информация как се подава файла вижте в страницата Подаване на отчет.

Обработка на данните

Подадените данни се проверяват за технически грешни данни (букви и символи в поле позволено само за числа) и евентуални дублажи на пациенти. За дублиране на данни се приема, ако един и същи пациент е подаден два или повече пъти с едно и също изследване за определена дата, от едно лечебно заведение.

Подаване на отчета без грешки

При успешно обработен отчет без грешки, лечебното заведение има възможност да прави промени в следващте 72 часа. Промени по подаденият отчет се правят, като се изтрие желания отчет и се подаде на ново.

Подаване на отчет с грешки

При завършване на подаването с грешки, лечебното заведение има само 72 часа да изтрие подаденият от него отчет и да качи нов такъв, който е без грешки.