Кодове
Използвани кодове във отчетите
Код МЗ
Наименование
Loinc
Наименование по Loinc
10
RT PCR (качествено)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
30
Бърз тест за антигени (качествено)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
94762-2
Всякакъв непосочен другаде тест за общи антитела (качествено)
94762-2
SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay
95542-7
Бърз тест (плочка) за общи антитела (качествено)
95542-7
SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Rapid immunoassay
94769-7
Тест за общи антитела (количествено)
94769-7
SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay
94562-6
Всякакъв непосочен другаде тест за IgA антитела (качествено)
94562-6
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgA Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay
43
Имуноeнзимeн тест за антитела от клас IgA (количествен)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
22
Бърз тест за антитела клас IgG (качествено)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
42
Имуноeнзимeн тест за антитела от клас IgG (количествен)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
94507-1
Всякакъв непосочен другаде тест за IgG антитела (качествено)
94507-1
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Rapid immunoassay
21
Бърз тест за антитела клас IgM (качествено)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
41
Имуноeнзимeн тест за антитела от клас IgM (количествено)
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
50
Бърз тест за общи антитела класове IgM/IgG
*
Използва се съществуващ код по заповед РД-01-648
94564-2
Всякакъв непосочен другаде тест за IgM антитела (качествено)
94564-2
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay
95411-5
Имуноензимен тест за вирус-неутрализиращи антитела (количествео)
95411-5
SARS-CoV-2 (COVID-19) neutralizing antibody [Presence] in Serum by pVNT
Copy link