Данни от COV.ID
Как да пренесем данни от COV.ID портала в ИСПИ

Обзор

По Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г. лечбните заведения са отчитали данни към COV.ID портала, като отчетите в ИСПИ се различават само по обхвата (повече видове изследвания) и регулярносттана отчитане (всекидневно в COV.ID и ежемсечно в ИСПИ). ЛЗ които желаят, много лесно могат да пренесат данните от едната система в другата. Тук са описани стъпките ка да бъде постигнато това.

Пренос на данни към ИСПИ

  • Влезте в COV.ID портала (https://covid19core.uslugi.io/) и се автентицирайте с КЕП.
  • От страничната навигация изберете Резултати от тестове, а след това, филтрирайте информацията с бутона ПОКАЖИ ФИЛТРИ
Задаване на филтри за резултати
  • Задайте филтър за дата на резултат (в зависимост от обема данни, можете да филтрирате по месец, тримесечие или друг период), а след това натиснете бутона ИЗПОЛЗВАЙ ФИЛТРИ
Задаване на дата (дата на резултат)
  • След като сте задали филтрите, натиснет бутона ЕКСПОРТ
Експорт на резултати
  • Запишете файла с подходящо име на компютъра си
Експорта на COV.ID понякога включва изследвания извън посочения във филтрите период. Прегледайте файла преди да го качите в ИСПИ!
След като успешно сте експортирали файла с резултатите си, можете да го подадете в ИСПИ. За това прочетете повече в Работа с отчети.