Работа с отчети
Описание на стъпки по подаване на отчети и тяхната корекция

Подаване на отчети

Подаването на отчет се извършва, след като от главното меню на ИСПИ изберете Нов отчет. Тук следва да избере период на отчета и да прикачите самия отчет, както е показано в кратко видео по-долу.
Допустимо е, макар да не се препоръчва, да се подава повече от един файл за един и същи период. Това следва да се прави само при много големи отчети, в които евентуално дейността може да се раздели така, че файловете да бъдат по-малки (например по вид тест).
Example.xlsx
14KB
Binary
Примерен файл ( подходящ за подаване на данни )
Не е допустимо да се оставят "празни" периоди, т .е. такива без отчет! Ако за даден период лечебното заведение не е извършвало дейност, то тогава трябва да се подаде файл без редове за данни, но със заглавен първи ред!
Екран за подаване на отчет

Преглед и изтриване

След като сте подали файла, можете да откриете в раздел Подадени , където също можете да следите статуса на обработка. Тук е мястото от където, при евентуални грешки в данните, можете да изтриете подадения от вас файл и да го качите отново.
На картинката долу е показан примерен отчет, както и значение на колоните и техните знаци.
Екран със списък на подадени отчети (от най-нов към най-стар)
Значение на колоните:
  • Период : деклариран период на отчета;
  • Статус : състояние на файла - Обработва се, Обработен, С грешки и Заключен (виж Отчитане - принципи);
  • : общ брой прочетени редове в таблицата;
  • + : брой положителни резултати;
  • ? : брой съмнителни резултати;
  • - : брой отрицателни резултати;
  • * : брой редове на не-български граждани (не се обработват);
  • ! : бутон за изтегляне на грешките, (достъпен ако ако има грешки) - следва да се изтрие файла и да се подаде отново след направените от вас корекции;
  • X : бутон з аизтриване (достъпен до 72 часа след обработка).
Ако във файла има една или повече грешки, той няма да бъде обработен по-нататък. Задължително е да отстраните грешките и да подадете отчета отново. За да свалите списък с грешките, кликнете върху бутона
(иконка за сваляне) в колоната за грешки (!).
В случай че след обработка без грешки на файла откриете неточности, или пък сте сбъркали периода, то имате на разположение 72 часа да го изтриете. Това можа да стане с бутона
(иконка на кошче) в колоната X.