За разработчици
Информация за софтуерни фирми
За разработчиците е предвидена тестова среда, като данните в нея се изтриват след тестовия период.
Данни се подават чрез файл със същия файлов формат , както и за Регистъра на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, част от Националната информационна система за борба с COVID-19 https://covid19core.uslugi.io/auth/login .
За разлика от подавания в регистъра файл, необходимият за целитена НСИСПИ файл е доста по опростен, като също така номенклатурата му е разширена.
DevExample.xlsx
15KB
Binary
Пример файл за разработчици (DevExample.xlsx)
Copy link