Контакти
Информация за обратна връзка и въпроси
В случаи на трудности, моля отправяйте запитвания на следния имейл адрес:
Моля, при запитване винаги въвеждайте следната информация:
  • ЕИК (Булстат)
  • РЗИ код
  • Име на лечебно заведение
  • Телефон за обратна връзка и име на служител
  • Фирма-издател на КЕП
  • Бразуер с който работите
  • Операционна система
  • Описание на проблема
Типичното вереме за отговор е 4 часа, но при високо натоварване може да получите отговор или обратно обаждане и в по-дълъг срок.
Copy link