Контакти
Информация за обратна връзка и въпроси
В случаи на трудности, моля отправяйте запитвания на следния имейл адрес:
Моля, при запитване винаги въвеждайте следната информация:
  ЕИК (Булстат)
  РЗИ код
  Име на лечебно заведение
  Телефон за обратна връзка и име на служител
  Фирма-издател на КЕП
  Бразуер с който работите
  Операционна система
  Описание на проблема
Типичното вереме за отговор е 4 часа, но при високо натоварване може да получите отговор или обратно обаждане и в по-дълъг срок.
Last modified 2mo ago
Copy link